Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.500
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 48/2014 (từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48
(Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
24/11
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng TD SXD
Đ/c Hoài – Phó GĐ
- Phòng Thanh tra.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
25/11
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- 13h30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ khối bất thường.
HT Đảng uỷ khối
Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
   TƯ
26/11
SÁNG
- 8h00: Họp BGĐ, phân loại CC,VC cuối năm 2014.
SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Tập thể BGĐ, VPS.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
27/11
SÁNG
- 8h00: Tham dự Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân năm 2014 (đợt II) (từ ngày 27/11 đến 29/11/2014).
Khách sạn
Đông Dương
TAND tỉnh
- Đ/c Quang – Phó GĐ
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
28/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 20 tháng 11 năm 2014
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
 
Lưu Xuân Hoài

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 21/11/2014 Lượt xem : 328
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
VBPL_KonTum
Website liên Kết