Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 46/2014 (từ ngày 10/11/2014 đến ngày 14/11/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46
(Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 14/11/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
10/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
11/11
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- 14h00: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Sở TN&MT
Sở TN&MT
- Đ/c Hoài – Phó GĐ
   TƯ
12/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
13/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
14/11
SÁNG
- 08h00’ Kiểm tra tình hình XD và thực hiện HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại SXD
 
SXD
Sở KH&CN
- Đ/c Quang – PGĐ
- Các đ/c TP Sở, CV ban ISO
 
 
Kon Tum, Ngày 06 tháng 11 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 07/11/2014 Lượt xem : 339
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết