Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 45/2014 (từ ngày 03/11/2014 đến ngày 07/11/2014)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45
(Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 07/11/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
03/11
SÁNG
- 7h30: Họp chi bộ.
HT SXD
Đ/c Sơn – Bí thư CB
- Toàn thể Đảng viên SXD
- 8h00: Họp bàn triển khai Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập của tỉnh, báo cáo Bộ KH&CN tổng hợp xây dựng đề án trình Chính phủ phê duyệt.
Sở KH&CN
Sở KH&CN
- Đ/c Quang – Phó GĐ
CHIỀU
- 14h00: Họp điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại GPQH số 608/GPQH, ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Kon Tum.
HT SXD
Đ/c Quang – Phó GĐ
- UBND thành phố Kon Tum
- Cty cổ phần VATUCO 309
-14h00: Tham gia họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum.
Phòng họp TT phát triển quỹ đất
Hội đồng đấu giá đất tỉnh
- Đ/c Bách – Phó GĐ
BA
04/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
05/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
06/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
07/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 30  tháng 10 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 31/10/2014 Lượt xem : 358
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết