Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 43/2014 (từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43
(Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
20/10
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
- 8h00: Họp Thẩm định bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài chính
Sở Tài chính
- Đ/c Bách – Phó GĐ
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
21/10
SÁNG
- 7h30: Dự Hội nghị giới thiệu nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
HT Ngọc Linh
Tỉnh uỷ Kon Tum
- Các đ/c Lãnh đạo Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
22/10
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ
Trụ sở TD UBND
UBND tỉnh
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
23/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
24/10
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng TD SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng Thanh tra
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 16  tháng 10 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 17/10/2014 Lượt xem : 337
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết