Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 38/2014 (từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38
(Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
15/9
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
16/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
17/9
SÁNG
- 7h30: Kiểm tra công trình Hội trường chung huyện Kon Rẫy
Huyện Kon Rẫy
Đ/c Bách – Phó GĐ
- Phòng QLXD
- Phòng QLN&HTKT, phòng Thanh tra.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
18/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
19/9
SÁNG
- 7h30: Kiểm tra công trình Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thầy
Huyện Sa Thầy
Đ/c Bách – Phó GĐ
- Phòng QLXD
- Phòng QLN&HTKT, phòng Thanh tra.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 11 tháng 9 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 12/09/2014 Lượt xem : 352
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết