Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 36/2014 (từ ngày 01/9/2014 đến ngày 06/9/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36
(Từ ngày 01/9/2014 đến ngày 06/9/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
01/9
SÁNG
- Nghỉ lễ 02/9
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ lễ 02/9
 
 
 
BA
02/9
SÁNG
- Nghỉ lễ 02/9
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ lễ 02/9
 
 
 
   TƯ
03/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
04/9
SÁNG
- 7h30: Kiểm tra công trình Trụ sở UBND xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông.
Huyện Tu Mơ Rông
Đ/c Bách – Phó GĐ
- Phòng QLXD
- Phòng QLN&HTKT, phòng Thanh tra.
CHIỀU
- 13h30: Kiểm tra công trình Trung tâm dạy nghề huyện Tu Mơ Rông.
Huyện Tu Mơ Rông
Đ/c Bách – Phó GĐ
- Phòng QLXD
- Phòng QLN&HTKT, phòng Thanh tra.
SÁU
05/9
SÁNG
- 7h30: Kiểm tra công trình Bệnh viện đa khoa huyện Tu Mơ Rông.
Huyện Tu Mơ Rông
Đ/c Bách – Phó GĐ
- Phòng QLXD
- Phòng QLN&HTKT, phòng Thanh tra.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BẢY
06/9
SÁNG
- Làm việc bù: hoán đổi ngày 01/9/2014.
SXD
 
 
CHIỀU
- Làm việc bù: hoán đổi ngày 01/9/2014.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 28 tháng 8 năm 2014
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Lưu Xuân Hoài
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 29/08/2014 Lượt xem : 382
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết