Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 32/2014 (từ ngày 04/8/2014 đến ngày 08/8/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32
 (Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 08/8/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
04/8
SÁNG
- 7h30’: Họp chi bộ (tháng 8/2014)
HT SXD
Đ/c Sơn – Bí thư CB
- Toàn thể đảng viên SXD
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
05/8
SÁNG
- 08h00’: Họp tập thể: BGĐ Sở và Cấp ủy chi bộ.
SXD
Đ/c Sơn – Bí thư CB
- Các đ/c: GĐS, PGĐS, Chi ủy viên và đ/c Chánh Văn phòng.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
06/8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
07/8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30’ Họp HĐ thanh lý tài sản SXD.
SXD
Đ/c Phan Thanh Quang - CTHĐ
- Các Thành viên HĐTLTS
SÁU
08/8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 31 tháng 7 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 01/08/2014 Lượt xem : 337
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết