Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 31/2014 (từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31
(Từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
28/7
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
- 9h00: Họp trả lời các kiến nghị của Toà Giám mục Kon Tum
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Sở Nội vụ
- UBND huyện KonPLong
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
29/7
SÁNG
- 8h00: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công thương
Văn phòng UBND tỉnh
UBND tỉnh
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
30/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các đơn thư tôn giáo
Phòng họp tấng 2, Khu nhà A, Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
- Đ/c Quang – Phó GĐ
NĂM
31/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
01/8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 24 tháng 7 năm 2014
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Lưu Xuân Hoài

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 25/07/2014 Lượt xem : 371
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết