Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 30/2014 (từ ngày 21/7/2014 đến ngày 25/7/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30
(Từ ngày 21/7/2014 đến ngày 25/7/2014)
 
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
21/7
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- 13h30: Dự Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh KonTum năm 2014
Tầng 2, Sảnh BamBo, Khách sạn Indochine
UBND tỉnh
 - Đ/c Sơn – GĐ Sở
BA
22/7
SÁNG
- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách xã kết nghĩa Tê Xăng
Xã Tê Xăng
Lãnh đạo Sở
- Công đoàn CS, Chi đoàn Thanh niên CSHCM, Văn phòng Sở.
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ
Trụ sở TD UBND
UBND tỉnh
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
23/7
SÁNG
- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách trong Ngành
 
Lãnh đạo Sở
- Công đoàn CS, Chi đoàn Thanh niên CSHCM, Văn phòng Sở.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
24/7
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ
Phòng TD SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng Thanh tra
- 8h00: Họp Hội đồng thanh lý tài sản SXD
SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Các thành viên HĐ
CHIỀU
- Đi công tác Hà Nội
Hà Nội
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Đoàn công tác UBND tỉnh
SÁU
25/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 17 tháng 7 năm 2014
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
Lưu Xuân Hoài

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 18/07/2014 Lượt xem : 355
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết