Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 27/2014 (từ ngày 30/6/2014 đến ngày 04/7/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27
(Từ ngày 30/6/2014 đến ngày 04/7/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
30/6
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
01/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
02/7
SÁNG
- 7h30: Dự kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X
HT Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
 
- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Kết luận 96-KL/TW của Ban Bí thư
 
Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh
Tỉnh uỷ Kon Tum
- Đ/c Hoài – Phó GĐS
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
03/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
04/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 26 tháng 6 năm 2014
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 27/06/2014 Lượt xem : 378
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết