Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 26/2014 (từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26
(Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
23/6
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
24/6
SÁNG
- 7h30: Hội nghị tập huấn, huấn luyện cứu nạn, cứu hộ năm 2014
HT Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh
LĐ UBND tỉnh
 
 
- Đ/c Quang – Phó GĐS
 
 
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng TD SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng Thanh tra
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
25/6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
26/6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp tham mưu UBND tỉnh thống nhất tiền lương công nhân trên địa bàn tỉnh
SXD
Đ/c Bách – Phó GĐS
- UBND các huyện, thành phố
SÁU
27/6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 19 tháng 6 năm 2014
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 20/06/2014 Lượt xem : 336
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết