Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 24/2014 (từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24
(Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
09/6
SÁNG
- 7h30’: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
10/6
SÁNG
- 8h00’: Họp bàn tham mưu UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm xây dựng Văn phòng chi nhánh xăng dầu Kon Tum.
SXD
Đ/c Quang - PGĐ Sở
- Văn phòng UBND tỉnh
- Sở Tài nguyên & Môi trường
- Sở Tài chính
- Chi nhánh xăng dầu Kon Tum
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
11/6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
12/6
SÁNG
- 08h00’ : Làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Xây dựng về kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành quản lý.
SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Phòng Pháp chế
CHIỀU
- 14h00’: Họp xét cấp CCHN đợt 3 năm 2014
SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Các thành viên Hội đồng xét cấp CCHN
SÁU
13/6
SÁNG
- 8h00’: Làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Xây dựng về kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành quản lý.
 
Phòng họp GB SXD
 
Bộ Xây dựng
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Trưởng Các Phòng chuyên môn của Sở Xây dựng; Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp.
CHIỀU
- 14h00’: Làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Xây dựng về kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành quản lý.
 
 
Kon Tum, Ngày 05 tháng 6  năm 2014
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 06/06/2014 Lượt xem : 342
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết