Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 22/2014 (từ ngày 26/5/2014 đến ngày 30/5/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22
(Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 30/5/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
26/5
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ
Phòng họp GB SXD
Phòng TD SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP&PP CM.
- Thanh tra Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
27/5
SÁNG
- 8h00: Hội nghị chuyên đề về xây dựng cơ bản năm 2014
Sở KH&ĐT
Sở KH & ĐT
- Đ/c Bách – Phó GĐ
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
28/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
29/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
30/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 22 tháng 5 năm 2014
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
 Lưu Xuân Hoài

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 23/05/2014 Lượt xem : 337
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết