Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 20/2014 ( từ ngày 12/5/2014 đến ngày 16/5/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20
(Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 16/5/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
12/5
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
13/5
SÁNG
- 8h00: Hội nghị về tham gia góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư công
Phòng họp Đoàn ĐBQH
Đoàn ĐBQH
- Đ/c Quang – Phó GĐ
CHIỀU
- 14h00: Hội nghị về tham gia góp ý kiến Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)
Phòng họp Đoàn ĐBQH
Đoàn ĐBQH
- Đ/c Quang – Phó GĐ
14/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
15/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
16/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 08 tháng 5 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 09/05/2014 Lượt xem : 331
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết