Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 18/2014 ( từ ngày 28/4/2014 đến ngày 02/5/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18
(Từ ngày 28/4/2014 đến ngày 02/5/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
28/4
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- 13h30' Học tập TGĐĐHCM chuyên đề 2014
Hội trường SXD
Đ/c Sơn-BTCB
ĐV,CC,VCvà NLĐ Sở XD
BA
29/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
30/4
SÁNG
- Nghỉ lễ 30/4
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ lễ 30/4
 
 
 
NĂM
01/5
SÁNG
- Nghỉ lễ 01/5
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ lễ 01/5
 
 
 
SÁU
02/5
SÁNG
- Nghỉ lễ 01/5
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ Lễ 01/5
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 24 tháng 4 năm 2014
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 25/04/2014 Lượt xem : 498
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết