Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 17/2014 ( từ ngày 21/4/2014 đến ngày 26/4/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17
(Từ ngày 21/4/2014 đến ngày 26/4/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
21/4
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
22/4
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD UBND
UBND tỉnh
- Đ/c Sơn- GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
23/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
24/4
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng TD SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Phòng Thanh tra.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
25/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BẢY
26/4
SÁNG
- Làm việc bù: Hoán đổi ngày 02/5/2014.
SXD
 
 
CHIỀU
- Làm việc bù: Hoán đổi ngày 02/5/2014.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 17 tháng 4 năm 2014
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 18/04/2014 Lượt xem : 526
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Website liên Kết