Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 14/2014 (từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14
(Từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
31/3
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
01/4
SÁNG
- 8h00: Tổ chức họp đóng góp ý kiến đối với Đồ án QHCT Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh.
HT SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Các Sở: TN&MT, CT, KH&ĐT; Ban QL các DA 98, UBND TP, UBND Phường Thống Nhất, UBND xã Chư Hreng.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
02/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
03/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
04/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 27 tháng 3 năm 2014
KT.GIÁM ĐỐC
P.GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Lưu Xuân Hoài
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 28/03/2014 Lượt xem : 458
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết