Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 13/2014 (từ ngày 24/3/2014 đến ngày 28/3/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13
(Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 28/3/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
24/3
SÁNG
- 7h30: Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Đăk Hà.
- 8h30: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Huyện Đăk Hà
Phòng TD SXD
UBND huyện Đăk Hà
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Đ/c Sơn GĐ Sở.
- Phòng Thanh tra
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
25/3
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban định kỳ theo hàng tuần
Phòng họp giao ban
Đ/c Sơn
Ban G Đ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
26/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
27/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
28/3
SÁNG
- Hội nghị thường niên Mạng kiểm định CLCTXD Việt Nam lần thứ XI.
Hội trường Thành Uỷ TP Cần Thơ
Cục Giám định Nhà nước về CLCTXD
- Đ/c Bách- PGĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 20  tháng 3 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
   Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 21/03/2014 Lượt xem : 472
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết