Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 12/2014 (từ ngày 17/3/2014 đến ngày 21/3/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12
(Từ ngày 17/3/2014 đến ngày 21/3/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
17/3
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- 13h30: Họp bàn thống nhất báo cáo UBND tỉnh về xử lý công trình trái phép trên địa bàn tỉnh.
HT SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
 - Sở Nội vụ; UBND TP; UBND các huyện: Đăk glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy.
BA
18/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
19/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
20/3
SÁNG
- 08h30: Kiểm tra thực địa các đồ án QHCT.
Huyện Tu Mơ Rông
Đ/c Quang- PGĐ Sở
- Sở GTVT; UBND Huyện Tu Mơ Rông.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
21/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 13  tháng 3 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
   Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 14/03/2014 Lượt xem : 384
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết