Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 11/2014 (từ ngày 10/3/2014 đến ngày 14/3/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11
(Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 14/3/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
10/3
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
- 8h30: Họp khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2013
Phòng họp lớn Trụ sở làm việc UBND tỉnh.
UBND tỉnh
- Đ/c Sơn- GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
11/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 8h00': Họp BGĐ Sở v/v rà soát, bổ sung QHCB nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020
 Phòng họp GB SXD
 
Đ/c Sơn- GĐ Sở
 
- Tập thể Ban Giám đốc Sở
- Đ/c Chánh Văn phòng
   TƯ
12/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
13/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
14/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 06  tháng 3 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
   Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 07/03/2014 Lượt xem : 416
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết