Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 09/2014 (từ ngày 24/02/2014 đến ngày 28/02/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 9
(Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 28/02/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
24/02
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Phòng Tiếp dân SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
- Phòng Thanh tra
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
25/02
SÁNG
8h00: Họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh v/v bổ sung QH DA khu nghĩ dưỡng sinh thái Hồ nước Đăk Yên, Hòa Bình, TP Kon Tum.
HT SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Sở NN&PTNT; Sở NN&MT;
UBND TP Kon Tum; Công ty CPDL  Pơ Lang
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
26/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
27/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
28/02
SÁNG
- 8h00: Họp thống nhất ý kiến sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh TN, TG năm 2004.
Phòng họp tầng 2, khu A SNV
Sở Nội vụ
- Đ/c Quang- PGĐ Sở
CHIỀU
- 13h30: Hội nghị công chức viên chức SXD.
HT SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Toàn thể CBCC SXD
 
Kon Tum, Ngày 20  tháng 02 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 21/02/2014 Lượt xem : 503
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết