Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 08/2014 (từ ngày 17/02/2014 đến ngày 21/02/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 8
(Từ ngày 17/02/2014 đến ngày 21/02/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
17/02
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
-13h30: Họp về phân cấp thẩm tra thiết kế công trình và giải quyết căn cơ nguy cơ sạt lở đối với công trình trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
HT SXD
Đ/c Bách- PGĐ Sở
 - Sở: GTVT, NN&PTNT, Công thương; Ban PCLB; UBND huyện Tu Mơ Rông.
BA
18/02
SÁNG
- 7h30: Khảo sát các dự án Thủy điện.
Huyện KonPlong
Đoàn khảo sát của ĐĐBQH tỉnh.
- Đ/c Bách- PGĐ Sở; P. QLXD
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
19/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
20/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
21/04
SÁNG
- 7h30: Khảo sát các dự án Thủy điện.
Huyện ĐăkHà
Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh.
- Đ/c Bách- PGĐ Sở; P. QLXD
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 13  tháng 02 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 14/02/2014 Lượt xem : 393
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết