Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 07/2014 (từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/02/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7
(Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/02/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
10/02
SÁNG
- 7h30: Họp Chi bộ.
HT SXD
Đ/c Sơn- Bí thư CB
- Toàn thể Đảng viên SXD.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
11/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
12/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
13/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết CT XD Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.
HT Ngọc Linh
Tỉnh Ủy Kon Tum
- Đ/c Bách- PGĐ Sở
SÁU
14/04
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 06  tháng 02 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 07/02/2014 Lượt xem : 441
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
Website liên Kết