Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
88.185
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh KonTum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

1
Tên dự án
Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh KonTum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
 
a
Tổng số vốn
455.132.000 đồng.
 
b
Địa điểm
Tỉnh KonTum.
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
Năm 2009.
 
e
Thời điểm khởi công
Năm 2009
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 11/06/2014 Lượt xem : 2101
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới