Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.186
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đô thị tỉnh KonTum

 

1
Tên dự án
Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đô thị tỉnh KonTum
 
a
Tổng số vốn (tr.đồng)
1.169,871.
 
b
Địa điểm
Toàn tỉnh.
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
12 tháng
Không kể thời gian lập nhiệm vụ
e
Thời điểm khởi công
12/12/2008
Theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Quý IV/2010
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 11/06/2014 Lượt xem : 2126
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới