Bạn đang ở :   Giới thiệu > Quy chế hoạt động
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 28/11/2016 Lượt xem : 355
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết