Bạn đang ở :   Gởi Phản Ánh
    Đăng Nhập

  Hình thức gửi và nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

 

1. Các cá nhân, tổ chức có thể gửi phản ánh, kiến nghị qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (vào mục Phản ánh kiến nghị à vào mục Gửi PAKN). Hoặc gửi trực tiếp đến: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công); địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; gửi qua địa chỉ thư điện tử: ttpvhcc@kontum.gov.vn./.

2. Cá nhân, tổ chức có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 0260.3797799 (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); 091127.1818 (Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)./.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;  

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

 


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Baner CKTTHC
Banner
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong