Bạn đang ở :   Gởi Phản Ánh
    Đăng Nhập

   Sở Xây Dựng Kon Tum

     

Địa chỉ : 345 Bà triệu - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Điện thoại : 060 3862549
Fax : 060 3863800
Email : soxaydung-kontum@chinhphu.vn

 

Quý vị và các bạn có thể gửi phản ánh, góp ý xin vui lòng điền đầy đủ họ tên

thông qua địa chỉ email: 

  soxaydung-kontum@chinhphu.vn

 


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh