Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Báo cáo số: 334/BC-SXD, ngày 20/11/2015. Về kết quả tự đánh giá, chấm điểm việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2015
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 25/11/2015 Lượt xem : 1133
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết