Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 03/2/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 06/03/2015 Lượt xem : 1035
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết