Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Báo cáo số: 212/BC-SXD, ngày 15/12/2014. Về việc tự đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2014
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 15/12/2014 Lượt xem : 1073
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết